Υπεγράφη η σύμβαση ανάθεσης μεταξύ του Δημάρχου Ερυμάνθου και των εκπροσώπων της αναδόχου εταιρείας «ERGOLOGIC ΑΕΒΕ» του έργου με τίτλο: «Ηλεκτρονική Δημοτική Διακυβέρνηση Δήμου Ερυμάνθου» προϋπολογισμού 200.000€, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ενός πληροφοριακού Συστήματος Δημοκρατίας μέσω του οποίου οι δημότες του Δήμου θα μπορούν να συμμετέχουν ακόμη περισσότερο στη διαχείριση των τοπικών δημοτικών υποθέσεων, εκφράζοντας τις απόψεις και τις ανάγκες τους.


Παράλληλα θα δίνεται η δυνατότητα στο Δήμο να δημοσιοποιεί τις αποφάσεις και το έργο του και να (αυτό)αξιολογεί τη λειτουργία του μηχανισμού αντιμετώπισης των προβλημάτων και απαιτήσεων των πολιτών. Επιπλέον, το σύστημα θα συγκεντρώνει, θα απεικονίζει και θα διαχειρίζεται πληροφορίες και δεδομένα του Δήμου που αφορούν σε άτομα με αναπηρία, ενώ θα παρέχει ψηφιακές υπηρεσίες που θα διευκολύνουν την εξυπηρέτησή τους από τις υπηρεσίες του Δήμου, τη μετακίνησή τους αλλά και την ανάδειξη των προβλημάτων της καθημερινότητάς τους.


Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Ερυμάνθου, «στόχος του έργου είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας του Δήμου, προς όφελος της αποδοτικής τοπικής διακυβέρνησης και της εξυπηρέτησης των πολιτών, καθώς και η βελτίωση της εξυπηρέτησης από τις υπηρεσίες του Δήμου των ατόμων με αναπηρία. Το σύστημα θα δώσει τη δυνατότητα για πιο ενεργό συμμετοχή και εμπλοκή των δημοτών μας στις τοπικές δημόσιες υποθέσεις και στον καλύτερο εντοπισμό και την επίλυση των προβλημάτων του τόπου μας και ιδιαίτερα στους νέους οι οποίοι έχουν περισσότερες δυνατότητες αξιοποίησης του νέου συστήματος».

Δείτε εδώ το επίσημο δελτίο τύπου του Δήμου Ερύμανθου.

Υποστηριξη

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τον σύνδεσμο του portal τεχνικής υποστήριξης της Ergologic.

Υποστήριξη

  entersoft lsretail  epsilonqrae   oracle 
 
Go to top