Αφορά Υλοποίηση Ψηφιακού Αποθετηρίου

 

Η ένωση εταιρειών Ergologic ΑΕΒΕ και Τυπόραμα ΕΠΕ, ανάλαβε την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Δημιουργία και Εμπλουτισμός Ιδρυματικού Καταθετηρίου / Αποθετηρίου ΤΕΙ Μεσολογγίου». Το έργο στοχεύει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από τη Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, μέσω της υιοθέτησης νέων πρωτοπόρων και καινοτόμων τεχνολογιών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την κάλυψη των άμεσων και καθημερινών αναγκών της.

Μέσα από μια πληθώρα πληροφοριών, οι φοιτητές, οι ερευνητές και το διδακτικό προσωπικό θα μπορούν να αναζητούν και να ανακτούν σημειώσεις μαθημάτων, επιστημονικές εργασίες,  τεχνικές αναφορές κ.α, αναδεικνύοντας το διδακτικό και ερευνητικό έργο που επιτελείται στο Ίδρυμα, πολλαπλασιάζοντας ταυτόχρονα τα σημεία προβολής και πρόσβασης στους ενδιαφερόμενους. Αποτέλεσμα του παρόντος έργου θα είναι ένα λειτουργικό Αποθετήριο, με πλούσιο ψηφιακό περιεχόμενο, χωρίς περιορισμούς στην πρόσβαση. Το ΤΕΙ θα αποκτήσει μια σύγχρονη Βιβλιοθήκη, εφοδιασμένη με υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και άρτιας λειτουργικότητας.

Συγκεντρωτικά, με την ολοκλήρωση της προτεινόμενης δράσης, θα παραδοθεί ψηφιακό περιεχόμενο το οποίο θα αριθμεί πάνω από 260.000 σελίδες προσφέροντας υπηρεσίες αυτό-αρχειοθέτησης και βασικής αναζήτησης τεκμηρίων. Η αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 139.039,63€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Υποστηριξη

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τον σύνδεσμο του portal τεχνικής υποστήριξης της Ergologic.

Υποστήριξη

  entersoft lsretail  epsilonqrae   oracle 
 
Go to top