Η Ελληνική Βιομηχανία Χρωμάτων BerlingAEBE,  με πιστοποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες, επεκτείνει την μακροχρόνια συνεργασία της με την εταιρεία ErgologicAE, επιλέγοντας το τεχνολογικά εξελιγμένο προϊόν Μισθοδοσίας της EpsilonNet.

 

Η BerlingAEBE, με ανοδική πορεία στην Ελληνική αγορά και παράλληλη εξαγωγική δραστηριότητα, παράγει  ασφαλή και οικολογικά προϊόντα σ΄ ένα υπερσύγχρονο και πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον παραγωγής.   Η εταιρεία, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις αλλαγές και τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες στην Διαχείριση Προσωπικού, επέλεξε την κορυφαία εφαρμογή Μισθοδοσίας της Epsilon Net, για την κάλυψη των εσωτερικών αναγκών Μισθοδοσίας και Διαχείρισης θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού.

 

Η διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ των δύο εταιρειών, ενισχύει τις σχέσεις εμπιστοσύνης της Ergologic με τους συνεργάτες της, σκοπεύοντας στην μέγιστη εξυπηρέτηση και την συνεχή αναβάθμισή τους μέσα από την επιτυχημένη υλοποίηση σύνθετων και απαιτητικών έργων στο χώρο των Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Υποστηριξη

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τον σύνδεσμο του portal τεχνικής υποστήριξης της Ergologic.

Υποστήριξη

  entersoft lsretail  epsilonqrae   oracle 
 
Go to top