Ο όμιλος Θ. Νιτσιάκος ΑΒΕΕ, μια από τις 10 μεγαλύτερες βιομηχανίες της χώρας βάσει τζίρου, επέλεξε το Entersoft Business Suite ως το ολοκληρωμένο πληροφοριακό του σύστημα για τις εταιρείες του Ομίλου.

 

 

 

 

Η Θ. Νιτσιάκος ΑΒΕΕ με παρουσία 40 χρόνων συγκαταλέγεται σήμερα στις μεγαλύτερες και πιο επιτυχημένες βιομηχανίες τροφίμων της χώρας. Η εταιρεία αναπτύσσεται σε αγορές εκτός Ελλάδος και σε νέους κλάδους όπως κουνέλι και γαλοπούλα, πρώτες ύλες ζωοτροφών και ζωοτροφές, αυγά εκκολάψεως και νεοσσούς, τροφές για ζώα συντροφιάς, αλεύρι για ανθρώπινη κατανάλωση, βιομάζα ως καύσιμη ύλη. Οι πολύπλοκες απαιτήσεις του έργου αφορούν τις επιχειρήσεις του Ομίλου, με δραστηριότητες που περιλαμβάνουν Παραγωγή, Εκτροφή, Εμπορία και Διανομή. Η ευελιξία, η προσαρμοστικότητα, η επεκτασιμότητα αλλά και η ενοποιημένη πλατφόρμα λογισμικού ήταν καθοριστικά χαρακτηριστικά για την επιλογή του Entersoft Business Suite, καθώς ικανοποιεί σε βάθος το σύνολο των αναγκών του Ομίλου Νιτσιάκος.

 

Tο νέο πληροφοριακό σύστημα, θα υποστηρίζει ενιαία τον Όμιλο εταιρειών για την οργάνωση και παρακολούθηση της Οικονομικής διαχείρισης, της Παραγωγικής δραστηριότητας, του Προγραμματισμού, της Ιχνηλασιμότητας και της ολοκληρωμένης Κοστολόγησής της, την Διαχείριση Προμηθειών, Αποθεμάτων, αλλά και την διαχείριση της Εμπορικής Δραστηριότητας με ισχυρές δυνατότητες διαμόρφωσης συνδυαστικών Εμπορικών και Πιστωτικών πολιτικών, Προϋπολογισμών και Προβλέψεων.  Παράλληλα, η εταιρεία με το Entersoft Mobile Sales Force Automation θα βελτιστοποιήσει την συνολική διαχείριση των πωλήσεων της, ενισχύοντας την αποδοτικότητα των πωλητών της.  Το λογισμικό θα χρησιμοποιείται από 100 χρήστες περίπου, 15 από τους οποίους θα είναι mobile.

 

Η Ergologic με 15ετή παρουσία στο χώρο της Πληροφορικής, είναι πιστοποιημένος Platinum συνεργάτης της Entersoft και αποτέλεσε  την τελική επιλογή της Νιτσιάκος ΑΒΕΕ, για την υλοποίηση του έργου. Η Erglologic, διαθέτει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στο χώρο της υλοποίησης σύνθετων και απαιτητικών έργων Πληροφορικής, με το λογισμικό Entersoft Business Suite.

 

Ο κ. Κώστας Νιτσιάκος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της Νιτσιάκος ΑΒΕΕ, ανέφερε: «Η εξέλιξη της εταιρείας μας βασίζεται στην αφοσίωση μας στην ποιότητα με συνεχή εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και των διαδικασιών μας. Η επένδυση μας σε ένα σύγχρονο επιχειρηματικό λογισμικό, συντάσσεται σε αυτή την προσπάθεια και στοχεύει να ενισχύσει την ευελιξία μας να ανταποκρινόμαστε στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και να υποστηρίζουμε την ανάπτυξή μας.  Το EntersoftBusinessSuite ανταποκρίθηκε σε όλες τις απαιτητικές μας προδιαγραφές, καλύπτοντας τόσο τις σημερινές ανάγκες του Ομίλου, ενώ η επεκτασιμότητα  του λογισμικού μπορεί να καλύψει τις μελλοντικές και εξελισσόμενες ανάγκες μας.»

Υποστηριξη

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τον σύνδεσμο του portal τεχνικής υποστήριξης της Ergologic.

Υποστήριξη

  entersoft lsretail  epsilonqrae   oracle 
 
Go to top