Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου(ΝΠΙΔ),  με όραμα την ψηφιακή αλλαγή και στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία του Οργανισμού, επέλεξε την ERGOLOGIC ως συνεργάτη υλοποίησης και την πλατφόρμα PYLON της EPSILON NETγια την μετάβαση σε λύσεις Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων.

 

Η ERGOLOGIC, προσφέροντας την σουίτα εφαρμογών PYLON, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ενσωματώσει όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές πληροφορίες διαχείρισης, σε μια κοινή βάση δεδομένων. Όλες οι εφαρμογές Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής και Εμπορικής Διαχείρισης, οι Ανθρώπινοι Πόροι και η Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων, θα εναρμονιστούν πλέον με τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες του Σ.Ε.Φ. σε πραγματικό χρόνο και να διασφαλίζονται ταυτόχρονα τα αναμενόμενα επιχειρησιακά αποτελέσματα. Η εγκατάσταση του λογισμικού θα είναι προσαρμοσμένη και ειδικά σχεδιασμένη στο ιδιαίτερο περιβάλλον του Οργανισμού, για την όσο το δυνατόν καλύτερη χρήση των ανθρώπινων πόρων και την βέλτιστη διαχείριση των διαδικασιών του ΣΕΦ.

 

Ο συνδυασμός της οικογένειας εφαρμογών PYLON, καλύπτει ολόκληρο το φάσμα των επιχειρησιακών αναγκών από το ERP και το CRM έως την Μισθοδοσία, προσφέροντας μια ενοποιημένη εμπειρία που επιτρέπει την συγκέντρωση πλήθους εφαρμογών και την εύκολη ενσωμάτωσή τους με άμεσα και μετρήσιμα αποτελέσματα .Η ERGOLOGICβραβευμένος Platinum συνεργάτης της EPSILON NET, έχει σχεδιάσει και εγκαταστήσει ανάλογες εφαρμογές σε μεγάλους πελάτες του Ιδιωτικού και του Δημόσιου Τομέα, ανταποκρινόμενη πλήρως στις σύνθετες ανάγκες της ψηφιακής αγοράς.

 

Υποστηριξη

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τον σύνδεσμο του portal τεχνικής υποστήριξης της Ergologic.

Υποστήριξη

  entersoft lsretail  epsilonqrae   oracle 
 
Go to top