Η Entersoft σχεδιάζει προϊόντα που κληρονομούν ενιαία τεχνικά, λειτουργικά και αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά παρακολουθώντας άμεσα τις τεχνολογικές εξελίξεις.Οι εφαρμογές της απευθύνονται σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις με προϊόντα διαθέσιμα για εγκατάσταση σε τοπική υποδομή ή στο Cloud, με άδεια χρήσης ή και ως υπηρεσία Software as a Service (SaaS). 

 Παράλληλα διαθέτει ειδικές κάθετες λύσεις για πολύ εξειδικευμένες αγορές, όπως μεταφορικές εταιρείες, πρατήρια καυσίμων, συντήρηση πλοίων στην αγορά της Ναυτιλίας, την Ιδιωτική Εκπαίδευση αλλά και επιλεγμένα έργα Δημοσίου που αφορούν σε ERP.

Τα βασικά τους χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα:

 

 • - Η ευχρηστία και χρηστικότητα, που βασίζεται στα πρότυπα διεπαφής του χρήστη με το Microsoft®Office
 • - Η ευκολία διεπικοινωνίας και ανταλλαγής δεδομένων με άλλα πληροφοριακά συστήματα 
 • - Η πλήρης διασυνδεσιμότητα των εφαρμογών και η δημιουργία ενιαίου περιβάλλοντος διαχείρισης και λειτουργίας
 • - Η ενσωμάτωση στα προϊόντα χαρακτηριστικών συνεργατικού εμπορίου (Collaborative Commerce) για B2B (business to business), B2C (business to consumer) και B2G (business to government) για συναλλαγές με χρήση XML με πληροφοριακά συστήματα τραπεζών, δημόσιων οργανισμών, ΔΟΥ κλπ.
 • - Η γρήγορη λειτουργία απομακρυσμένης πρόσβασης έτσι ώστε σε συνδυασμό με τις νέες υποδομές δικτύων να υποστηρίζονται άριστα υποκαταστήματα, καταστήματα λιανικής, franchisees και γενικά απομακρυσμένα σημεία παρουσίας κάθε οργανισμού.
 • - Το ενσωματωμένο σύστημα ασφάλειας και κρυπτογράφησης των πληροφοριών για ασφαλή πρόσβαση τόσο σε περιβάλλον τοπικού δικτύου, όσο και μέσω του Internet
 • - Η δυνατότητα αξιοποίησης νέων συσκευών για πρόσβαση στην πληροφορία οποιαδήποτε στιγμή από οπουδήποτε (Personal Digital Assistants, Tablet PCs)
 • - Η Ν-επίπεδη κατανεμημένη αρχιτεκτονική που δίνει τη δυνατότητα για πολλαπλούς application servers που επιτρέπουν την κατανομή φορτίου σε μεγάλες εγκαταστάσεις
 • - Η πλήρης υποστήριξη του πιο διαδεδομένου και σύγχρονου προτύπου απεικόνισης δεδομένων XML, που χρησιμοποιείται τόσο για την παραμετροποίηση του λογισμικού όσο και για την απεικόνιση των δεδομένων
 • - Τα ενσωματωμένα εύχρηστα εργαλεία δυναμικής και πολυδιάστατης πληροφόρησης (OLAP)
 • - Οι μηχανισμοί αυτόματης αναβάθμισης εκδόσεων μέσω του Internet (Live Update) που εξασφαλίζουν σημαντική μείωση κόστους και χρόνου αναβάθμισης για τον πελάτη

 

 Προϊόντα: 

 

Το σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων Entersoft CRM αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο οργάνωσης, προγραμματισμού και παρακολούθησης όλων των διεργασιών της επιχείρησης που αφορούν στη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες αλλά και κάθε συναλασσόμενο της, τη βελτιστοποίηση των εσωτερικών της διαδικασιών και την τόνωση της εξωστρέφειας της.

Είναι ένα εργαλείο που προσφέρει στη σύγχρονη επιχείρηση την υπεροχή της δυνατότητας αξιοποίησης της γνώσης όλων των απαραίτητων στοιχείων τη στιγμή της απόφασης. 

Δείτε περισσότερα εδώ

 

Η Entersoft ενσωματώνοντας εμπειρία 20 και πλέον ετών, προκαλεί τις εξελίξεις και παρουσιάζει το Entersoft Business Suite. Ένα τεχνολογικά προηγμένο λογισμικό για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που ενοποιεί τις λειτουργίες όλων των τμημάτων, παρέχοντας ενιαία ERP και CRM λειτουργικότητα και τη δύναμη της πολυδιάστατης πληροφόρησης ενός Business Intelligence συστήματος και εκμεταλλεύεται, αναλύει και συνδυάζει πληροφορίες που αφορούν στην επιεχείριση συνολικά.

Δείτε περισσότερα εδώ  

 

Το λογισμικό βελτιστοποιεί τις διαδικασίες της επιχείρισης από τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, έως τη βέλτιστη εμπειρία του καταναλωτή και την ενίσχυση της πιστότητας του, συντελεί στη σημαντική μείωση του διαχειριστικού κόστους αλλά και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του οργανισμού.

Η ουσιαστική και πολυεπίπεδη πληροφόρηση που προσφέρει το Entersoft Retail, σε πραγματικό χρόνο, συμβάλλει ουσιαστικά στην αξιοποίηση της οδηγώντας σε ενημερωμένες αποφάσεις και επιτυχημένες πρακτικές, προσφέροντας την ευελιξία που απαιτούν οι σύγχρονες τάσεις της αγοράς.

Δείτε περισσότερα εδώ.

 

            

  entersoft lsretail  epsilonqrae   oracle 
 
Go to top