Αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός, ανάπτυξη, εγκατάσταση, εκπαίδευση και συντήρηση ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που θα διαχειρίζεται τον προσδιορισμό του Πακέτου Φοιτητή και την παραγωγή, αποθήκευση και αποστολή του Εκπαιδευτικού Υλικού του ΕΑΠ.

 Αναλυτικότερα

Ανάπτυξη ολοκληρωμένης διαδικτυακής λύσης Αποθήκης για την:

- Καταγραφή και διαχείριση στοιχείων των Πακέτου Φοιτητή και Εκπαιδευτικού Υλικού

- Καταγραφή και παρακολούθηση διαδικασιών διαχείρισης του Εκπαιδευτικού Υλικού

- Καταγραφή και παρακολούθηση διαδικασιών διαχείρισης του Πακέτου Φοιτητή

- Αυτοματοποίηση της διαχείρισης της φυσικής αποθήκης των Πακέτου Φοιτητή και Εκπαιδευτικού Υλικού

 Το σύστημα αυτό μειώνει τον χρόνο παραλαβής, αποθήκευσης και αποστολής του Εκπαιδευτικού Υλικού ελαχιστοποιώντας τα σφάλματα που εμφανίζονται κατά τη διαχείριση διαθέτοντας μία online εφαρμογή μέσω της οποίας ενημερώνονται τα αρμόδια μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας για την κατάσταση του Εκπαιδευτικού Υλικού και του Πακέτου Φοιτητή.

 Με την ολοκληρωμένη λύση το ΕΑΠ θα βελτιώνει σε σημαντικό βαθμό τη διαδικασία διαχείρισης του εκπαιδευτικού υλικού καθώς και των αντίστοιχων διοικητικών υπηρεσιών που παρέχει. Σε πιο μετρήσιμα μεγέθη τα αποτελέσματα εκτιμώνται σε:-

- Απλοποίηση της διαδικασίας αποθήκευσης του υλικού

- Μείωση του οικονομικού κόστους

Συνολική και κεντρική παρακολούθηση της πορείας του υλικού

- Αυτοματοποιημένη διαχείριση της αποθήκευσης υλικού

- Ευκολότερη διεκπεραίωση των παραγγελιών υλικού

- Μείωση των λαθών και άμεση αντιμετώπιση τους

- Ευελιξία, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα στην διαχείριση των διαδικασιών

- Ασφάλεια των αποθεμάτων

- Ταχύτερη αρχειοθέτηση και ανάκτηση του αποθηκευμένου υλικού

- Έγκαιρη ενημέρωση για τη διαθεσιμότητα του υλικού

  entersoft lsretail  epsilonqrae   oracle 
 
Go to top