Βασικός στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η δημιουργία και λειτουργία Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης για το Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας, με σκοπό την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών και ειδικά του 'Ιντερνετ για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Στο πλαίσιο της προτεινόμενης πράξης θα δοθεί έμφαση στις νέες τεχνολογίες – όπως στην χρήση κινητών τηλεφώνων από τους δημότες - και τον τρόπο με τον οποίο θα εξυπηρετήσουν την ανάγκη υποστήριξης του συνόλου των δημοτών.

 Το έργο μέσα από την εισαγωγή και αξιοποίηση των ΤΠΕ στοχεύει στην βελτίωση της πληροφόρησης και εξυπηρέτησης του Πολίτη και του Δημότη και στην γενικότερη παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών σε πολίτες. Θα αποτελέσει μια νέα βάση για το σύνολο των δημοτών σε όποια δημοτική ενότητα και αν κατοικούν και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών τους καθώς και το βασικό μέσο για την παροχή "ηλεκτρονικών" υπηρεσιών από το Δήμο προς τους Δημότες.

Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει:
- Την ανάπτυξη και θέση σε παραγωγική λειτουργία Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης για το Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας, μέσω της οποίας θα παρέχεται πληροφοριακό υλικό και on line υπηρεσίες του Δήμου.
- Πληροφόρηση, δημοσίευση κειμένων και πακέτων πληροφοριών του Δήμου
- Αλληλεπιδραστικές υπηρεσίες (παράπονα, καταγγελίες, αναζήτηση πληροφοριών κλπ)
- Ηλεκτρονικές υπηρεσίες (ηλεκτρονική κατάθεση αιτήσεων για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, πρόστιμα, λοιπά αιτήματα κλπ)
- Πολυκαναλική προσέγγιση για χρήση με κινητά τηλέφωνα (mobile website, native apps)
- Την ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικής κάρτας δημότη
- Την Ανάπτυξη συστήματος δωρεάν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τις υπηρεσίες του Δήμου μέσω Ίντερνετ με χρήση της τεχνολογία VoIP
- Την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την «φιλοξενία» και ενημέρωση της Πύλης.
- Την Εκπαίδευση των χρηστών.
- Ενέργειες Διάχυσης Αποτελεσμάτων του Έργου στην τοπική κοινωνία του Δήμου μέσω ημερίδων, φυλλαδίων καθώς και εκθεσιακού περιπτέρου με τον απαραίτητο εξοπλισμό για την επίδειξη της λειτουργίας του έργου.

  entersoft lsretail  epsilonqrae   oracle 
 
Go to top