Αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός, εγκατάσταση, υλοποίηση και εκπαίδευση ενός πληροφοριακού συστήματος σύγχρονων υπηρεσιών βιβιλιοθήκης βασισμένων στην ταυτοποίηση / πρόσβαση / διαχείριση των χώρων, συλλογών και υπηρεσιών αυτής.

Οι νέες υπηρεσίες βασίζονται πλέον στην τεχνολογία ταυτοποίησης μέσω ραδιοσυχνοτήτων (Radio Frequency Identification - RFID) και παρέχουν ένα σύγχρονο, ασφαλές και αποτελεσματικό περιβάλλον δανεισμού των βιβλίων, με χρήση κάρτας μέλους Βιβλιοθήκης (βασισμένη και αυτή σε τεχνολογία RFID) η οποία σε συνδυασμό με την RFID ετικέτα του βιβλίου παρέχει δυνατότητα αυτόματης καταγραφή των δανειζόμενων / τίτλων χωρίς την εμπλοκή του προσωπικού της Βιβλιοθήκης

 Ειδικότερα, η ολοκληρωμένη λύηση της εταιρείας περιλαμβάνει:

- Την προμήθεια, τοποθέτηση και ενεργοποίηση 17.000 ετικετών RFID για την ταυτοποίηση του αντίστοιχου έντυπου υλικού της Βιβλιοθήκης.

- Την παραμετροποίηση και ολοκλήρωση του περιβάλλοντος RFID με το υπάρχον λογισμικό διαχείρισης της βιβλιοθήκης. Θέση σε λειτουργία δύο σταθμών εργασίας προσωπικού για τη διαχείριση των ετικετών RFID και για τη βελτιστοποίηση του χρόνου δανεισμού και επιστροφής υλικού.

- Την ενεργοποίηση υπηρεσίας αυτοεξυπηρέτησης χρηστών με την προμήθεια σταθμού RFID και του αντίστοιχου λογισμικού. Οι χρήστες μέσω της κάρτας  θα αναγνωρίζονται αυτόματα από το σταθμό με απευθείας επικοινωνία με το λογισμικό της βιβλιοθήκης και θα είναι σε θέση να ενέργειες χωρίς την εμπλοκή προσωπικού της βιβλιοθήκης

- Την ενεργοποίηση υπηρεσίας απογραφής των Βιβλίων της Βιβλιοθήκης και άμεσου εντοπισμού τίτλων εντός της συλλογής. Ο μέσος χρόνος απογραφής με την τεχνολογία RFID υπολογίζεται σε 10’’ ανά ένα μέτρο ραφιού.

- Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση πυλών ασφαλείας RFID για τους φυσικούς χώρους βιβλιοθηκών του ΤΕΙ Μεσολογγίου με το αντίστοιχο λογισμικό παρακολούθησης της κίνησης πύλης.

- Προμήθεια 2.500 καρτών ταυτοποίησης χρηστών RFID για προσωποποιημένες υπηρεσίες

  entersoft lsretail  epsilonqrae   oracle 
 
Go to top