Η πλατφόρμα Digital Forms χρησιμοποιεί καινοτόμες τεχνολογίες «cloud» και «mobile-computing» για την ολοκλήρωση υπηρεσιών συλλογής και διαμοιρασμού πληροφορίας/δεδομένων. Στόχος είναι η χρήση κινητών/έξυπνων συσκευών, ώστε να λειτουργούν ως απλά τερματικά προσφέροντας υπηρεσίες συλλογής δεδομένων. Η χρήση κινητών έξυπνων συσκευών αποτελεί ιδανική επιλογή για συλλογή πληροφοριών και δεδομένων, καθώς είναι φθηνά, αξιόπιστα και όλοι ξέρουν πώς να τα χρησιμοποιούν. 

 Η συλλογή δεδομένων και κρίσιμων πληροφοριών παρέχει έναν αριθμό από πλεονεκτήματα σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους, παρέχοντας δεδομένα πλουσιότερα σε περιεχόμενο, ακριβέστερα και χωρίς λάθη, αποτελεσματικότερα λόγω της αύξησης της ταχύτητας δημιουργίας αποτελεσμάτων – reporting αλλά και πολύ πιο ασφαλή. Επιπλέον δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε πως η συλλογή των δεδομένων με τις νέες τεχνολογίας έχει και μετρήσιμα περιβαλλοντικά οφέλη μειώνοντας τις εκπομπές CO2 και αντικαθιστώντας το χαρτί με πιο αβλαβείς τρόπους συλλογής.

Better, Faster, Cheaper είναι οι λέξεις κλειδιά οι οποίες χρησιμοποιούνται ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εφαρμογής για την συλλογή, αποστολή και διαμοιρασμό πολύτιμων και κρίσιμων πληροφοριών.

Η πλατφόρμα κύριο στόχο έχει να υποβοηθήσει τις επιχειρήσεις μέσω της:

- Aύξησης της ποιότητας των δεδομένων (ελαχιστοποίηση σφαλμάτων),

- Mείωσης του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων/οργανισμών (χρήση αυτοματοποιημένων και real time εργαλείων συλλογής και αποθήκευσης)

- Aύξησης της ταχύτητας διαχείρισης δεδομένων και λήψης αποφάσεων (έκδοση δεδομένων σε ετερογενή συστήματα).

Τέλος αναφέροντας εν συντομία τα Επιχειρησιακά Οφέλη της λύσης έχουμε:

Πλούσια σε περιεχόμενα δεδομένα με χρήση καταγραφής και σχεδιασμού εικόνων, video συλλογής γεωγραφικών συντεταγμένων, ψηφιακής μορφής υπογραφής κλπ.

Περισσότερο ακριβή δεδομένα με χρήση της real time δυνατότητας ελέγχου των δεδομένων που καταγράφονται αλλά και της αποφυγής της διπλοκαταχώρησης των δεδομένων αρχικά στο χαρτί και στην συνέχεια από το χαρτί σε ψηφιακή μορφή.

Αποτελεσματικότερο και γρηγορότερο Reporting με χρήση της δυνατότητας αποστολής στην κεντρική βάση συλλογής δεδομένων κάθε πληροφορίας που συλλέγεται από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου χωρίς το φόβο αλλοίωσης, απώλειας ή καταστροφής αυτής. Με αυτό τον τρόπο δεν θα υπάρχουν καθόλου καθυστερήσεις στον χρόνο που ο υπεύθυνος διαχείρισης δεδομένων θα εκμεταλλευτεί αυτά για να εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα.

Αυξημένη ασφάλεια δεδομένων. Παρόλο που πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι ισχυρίζονται ότι τίποτα δεν είναι πιο ασφαλές από την πληροφορία σε ένα τυπωμένο χαρτί, οι ανάγκες της νέας παγκοσμιοποιημένης αγοράς έχει πολύ συχνά αποδείξει ότι η χρήση του διαδικτύου για τις μεταφορές πληροφορίας από σημείο σε σημείο εξαλείφει τις περιπτώσεις υποκλοπών, καταστροφής ή απλά απώλειας της πληροφορίας ειδικότερα και σε περιπτώσεις όπου η μεταφορές γίνονται και σε κρυπτογραφημένο κανάλι – περιβάλλον αυξάνοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια και την αξιοπιστία της συνολικής λύσης.

Περιβαλλοντικά Οφέλη. Τελικώς μετά όλα τα παραπάνω φανταστείτε ότι επιπροσθέτως της μείωσης τους κόστους η νέα καινοτομική λύση που προτείνουμε, υποβοηθά στην μείωση των εκπομπών CO2 την ίδια ακριβώς στιγμή. Με το περιβαλλοντικό κόστος μίας σελίδας χαρτιού Α4 να υπολογίζεται περίπου 20.9 γραμμάρια εκπομπή άνθρακα, εκπομπές υπολογισμένες για όλη τη διάρκεια κύκλου ζωής του χαρτιού, όποιος αποτελεί ή επιθυμεί να αποτελέσει μία πράσινη εταιρεία τότε θα πρέπει, να επιλέξει την προτεινόμενη λύση.

Κατεβάστε το φυλλάδιο της εφαρμογής εδώ

  entersoft lsretail  epsilonqrae   oracle 
 
Go to top