Η πλατφόρμα Qlik, κατέχει ηγετική θέση στον χώρο της επιχειρηματικής ευφυΐας & των Analytics. Η Ergologic από το 2013 έχει συνάψει στρατηγική συνεργασία με την Qlik Hellas για την προώθηση των λύσεων Qlik View & Qlik Sense.

Για  την ανάπτυξη λύσεων Qlik, η επιστημονική ομάδα έργου της Ergologic, χρησιμοποιεί ευέλικτες μεθόδους για την αρμονική ανάπτυξη επιχειρηματικών λύσεων και την εξασφάλιση της παραγωγής αποτελεσμάτων από διαφορετικά τμήματα ενός οργανισμού, όπως οι Πωλήσεις, η Οικονομική Διεύθυνση, η Παραγωγή. Η άντληση πολύπλοκων δεδομένων με στόχο τη διαρκή εναρμόνιση τους, αποτελεί για τις σύγχρονες επιχειρήσεις ένα πρωταρχικό στόχο και μια ισχυρή πρόκληση για την Ergologic.

 

Το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων Qlik ανταποκρίνεται πλήρως στις διευρυμένες απαιτήσεις της Υψηλής Τεχνολογίας για την μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας, ενώ παράλληλα διασφαλίζει την παροχή πληροφοριών με τον πιο φιλικό και εύχρηστο τρόπο για τον χρήστη. Η τεχνολογία Qlik βρίσκεται ανάμεσα στους Leaders της διεθνούς αγοράς και συγκαταλέγεται στις ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες παγκοσμίως και ανεξαρτήτως επιχειρηματικής δραστηριότητας. Περίπου 40.000 πελάτες βασίζονται στις λύσεις Qlik, για να αποκτήσουν νόημα οι πληροφορίες που διαχειρίζονται από ποικίλες πηγές. Εξερευνώντας τις κρυφές σχέσεις στα δεδομένα που οδηγούν και παράγουν ιδέες, η πλατφόρμα Qlik, δικαιολογημένα καθίσταται ως μια διεθνώς αναγνωρισμένη επιχειρηματική λύση, με περισσότερους από 1.700 συνεργάτες και γραφεία σε όλον τον κόσμο.

  entersoft lsretail  epsilonqrae   oracle 
 
Go to top